• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Tài khoản - Thêm nhân viên quản trị

FAQs Tài khoản - Thêm nhân viên quản trị


Làm thế nào để cấp quyền quản lý website cửa hàng cho người khác ?

Bạn vào "Cấu hình" => "Tài khoản" sau đó chọn
"Thêm quản trị viên" và add email vào
(Lưu ý : chỉ có chủ tài khoản website mới phân quyền quản trị được)
=> Tham khảo hướng dẫn phân quyền chi tiết sau : 

https://huongdan.haravan.com/blogs/news/1000109679-huong-dan-them-nhan-vien-quan-tri-website-va-harapage

Tại sao không phân quyền tài khoản được ?

Nếu không phân quyền tài khoản được có thể bạn chưa đăng nhập tài khoản chủ sở hữu.
Hãy thoát ra và đăng nhập lại bằng tài khoản chủ sở hữu website.