FAQs Sản phẩm - Variant


1.Sản phẩm của tôi có nhiều phiên bản màu sắc, kích thước,khối lượng... tôi cần cấu hình như thế nào ?

Nguyên nhân hình ảnh website bị rớt là do ảnh sản phẩm không đồng đều.
Bạn có thể dùng công cụ resize ảnh của Haravan ngay trong phần đăng hình ảnh sản phẩm

2. Sau khi thêm phiên bản cho sản phẩm, vào sản phẩm đó bị lỗi, khắc phục như thế nào ?

Nếu sau khi thêm phiên bản sản phẩm bị báo lỗi có thể bạn đã thêm quá nhiều phiên bản sản phẩm, dẫn đến khi vào sản phẩm đó load không nỗi. Khuyến nghị bạn nên up tối đa 100 phiên bản / 1 sản phẩm.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.