FAQs Sản phẩm - Tag


Tại sao xóa tag sản phẩm rồi nhưng vẫn còn hiển thị tag đó ?

1 tag sản phẩm sẽ được nhiều sản phẩm lựa chọn, vì thế nếu muốn bỏ 1 tag bạn cần xóa hết các tag ở những sản phẩm còn lại.
việc gắn tag giúp quản lý sản phẩm tốt hơn vì thế bạn nên cân nhắc các tag trước khi gắn tránh gắn quá nhiều tag khó quản lý.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.