• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Sản phẩm - Nhập và Xuất File Excel

FAQs Sản phẩm - Nhập và Xuất File Excel


Tôi muốn nhập nhiều sản phẩm 1 lúc ?

Để nhập nhiều sản phẩm cùng lúc bạn tải file mẫu về và làm trực tiếp trên file đó.
Đối với sản phẩm đã có mà bạn cần thay đổi giá,... bạn tải file sản phẩm về chỉnh sửa và khi tải lên nhớ chọn Ghi đè lên link có sẳn.
Xem thêm hướng dẫn

Làm thế nào đăng sản phẩm từ file excel lên website Haravan?

Đầu tiên bạn cần tạo 1 vài sản phẩm mẫu bằng tay, sau đó tải file mẫu về để xem cách nhập của hệ thống.

Bạn vào Sản phẩm chọn Xuất file để tải file mẫu về

Hệ thống cho phép nhập danh sách sản phẩm với những file có định dạng .xls, csv. Tốt nhất bạn nên tải file mẫu có định dạng xls để dễ chỉnh sửa.

Bạn xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Khi nhập file excel sản phẩm, các thông tin nào bắt buộc ?

Lưu ý : Khi nhập File excel một số trường thông tin trong File mẫu khi bạn tải về, nếu cột thông tin nào bạn không có dữ liệu cũng phải để theo mẫu, không được xóa hoặc để trống.

  • Tên sản phẩm: Nhập tên sản phẩm của bạn vào

           Vd: Áo khoác kaki

  • Url (Đường dẫn)

           Vd: ao-khoac-kaki

Hãng: nếu không có bạn để Khác không được bỏ trống

Loại sản phẩm: nếu không có bạn để Khác không được bỏ trống

Hiển thị: Bạn cần để Yes hoặc No không được bỏ trống

Thuộc tính 1: Nếu không biết điền gì bạn để Tiêu đề

Giá trị thuộc tính 1: Nếu không có bạn để Default Title không được để trống

Khối lượng: Tính bằng gr, nếu có bạn nhập vào nếu không có bạn để 0

Số lượng tồn kho: Nếu không muốn nhập số lượng bạn để 0

Đặt hàng khi hết hàng: deny (không cho đặt hàng) hoặc continue (cho đặt khi hết hàng) bạn không được để trống.

Giá: Bạn để 0 nếu không muốn nhập giá hoặc sản phẩm của bạn không có giá.

Giá so sánh:  Bạn để 0 nếu không muốn nhập giá hoặc sản phẩm của bạn không có giá.

Có giao hàng không ? : Để Yes hoặc No , không được để trống

Variant Taxable: Để No nếu bạn không có thông tin, không được để trống

Gift Card: Để No nếu bạn không có thông tin, không được để trống

SEO Title : Bạn nên copy Tên sản phẩm dán vào cột này.

Tôi nhập file Excel sản phẩm báo lỗi, vì sao?

Nguyên nhân file sản phẩm báo lỗi có thể do file bạn nhập không đúng định dạng, bạn nên tải file mẫu về và làm trên file mẫu đó.

Nguyên nhân khác có thể một số trường thông tin bạn nhập bị thiếu xem câu hỏi Khi nhập file excel sản phẩm, các thông tin nào bắt buộc ? để biết thông tin nào bắt buộc , hãy kiểm tra lại cẩn thận, nếu vẫn không được liên hệ nhân viên hỗ trợ để được trợ giúp.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.