FAQs Sản phẩm - add & update SP


Muốn xóa một “nhà cung cấp” hoặc “loại sản phẩm” thì làm thế nào ?

Bạn cần xóa tất cả các tag trong các sản phẩm đang chọn tag đó.


Có thể xuất file excel về để xóa sau đó tải lại.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.