• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Nhóm sản phẩm - Tạo mới và update nhóm sản phẩm

FAQs Nhóm sản phẩm - Tạo mới và update nhóm sản phẩm


Làm thế nào hiển thị các menu con trong menu sản phẩm ?

Để hiển thị các menu con trong menu Sản phẩm, bạn Truy cập trang quản trị => Menu => Menu Danh mục sản phẩm => Chọn menu muốn thêm thông tin => Click vào biểu tượng Menu con => Thêm liên kết => Lưu.

Để tạo thêm các cấp hiển thị thấp hơn, bạn thao tác tương tự như trên.

File Excel sản phẩm có hỗ trợ nhập luôn nhóm sản phẩm không ?

Haravan cho phép bạn nhập file excel sản phẩm và nhóm sản phẩm, Bạn có thể tải file mẫu về và làm theo file mẫu.

Bạn vào đây để tải file mẫu

https://huongdan.haravan.com/blogs/san-pham/1000015902-nhap-san-pham-tu-file-excel

Lưu ý: Đối với nhóm sản phẩm, Để hiển thị bạn cần nhập 2 trường thông tin bắt buộc là Danh mụcDanh mục EN

Danh mục chính là tên nhóm sản phẩm, Danh mục EN là đường dẫn sản phẩm, bạn tham khảo hình nhập ở dưới

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.