• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Marketing - Code hỗ trợ marketing

FAQs Marketing - Code hỗ trợ marketing


Tôi muốn theo dõi Ecommerce Tracking cho Google Analytics theo dõi bao nhiêu người mua hàng thành công, giá trị đơn hàng bao nhiêu, mua cái gì Haravan hỗ trợ cấu hình như thế nào ?

Nếu dùng website Haravan, bạn không cần phải lo lắng cách tạo và kết nối các biến như thế nào vì Haravan đã hỗ trợ sẳn.
Từ trang quản trị Haravan , bạn chọn
Cấu hình => Thanh toán , kéo xuống dưới cùng sẽ có phần Code, ở đây mặc định là undefined bạn xóa nó và dán mã Google Analytics vào.

Chèn code cho trang thankyou vào đâu ?

Từ trang admin website bạn vào Cấu hình =>Thanh toán kéo xuống dưới cùng sẽ có mục dán mã code.


Bạn dán đoạn code vào phần Nội dung thông báo thêm 

Tôi muốn thêm Google Analytics cho website?

Bạn vào trang quản trị => Website => Cấu hình Nhìn giao diện bên tay phải có mục Google Analytics, bạn nhập mã Google Analytics vào đây và chọn lưu 

Tôi có thể tự chèn code remarketing không ?

Từ trang admin bạn vào Website =>Giao diện =>Hiệu chỉnh theme=> tìm file theme.liquid
Hãy dán đoạn code remarkting của bạn vào sau thẻ <body>
Xem hình hướng dẫn 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.