• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Khách hàng - Nhập/xuất danh sách khách hàng

FAQs Khách hàng - Nhập/xuất danh sách khách hàng


Tôi muốn xuất danh sách khách hàng đã đặt hàng ra file excel ?

Ở trang quản trị bạn chọn Khách hàng, nhìn góc phải sẽ có phần Xuất dữ liệu

Tôi muốn xuất danh sách khách hàng đã đăng kí tài khoản trên web ?

Để xuất danh sách khách hàng đã đăng kí tài khoản , Tại trang quản trị website bạn chọn Khách hàng Sau đó chọn điều kiện lọc Tình trạng tài khoản => Đang hoạt động

Tôi muốn xuất toàn bộ danh sách khách hàng có trong hệ thống cả khách đặt hàng, khách đăng kí tài khoản, đăng kí nhận tin ?

Bạn truy cập trang quản trị chọn Khách hàng => Danh sách khách hàng => và click lựa chọn Xuất để xuất danh sách khách hàng của bạn ra file excel.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.