FAQs Kênh bán hàng - Sendo


Sendo và Haravan đồng bộ những gì ?

Kết nối haravan và sendo không đồng bộ sản phẩm, chỉ đồng bộ giá và tồn kho từ Haravan qua Sendo
sau khi kết nối theo hướng dẫn: https://huongdan.haravan.com/blogs/tai-lieu-huong-dan/1000069204-huong-dan-ket-noi-sendo
bạn tạo sản phẩm ở bên Haravan và Sendo với quy tắc "mã sản phẩm bên Sendo" = "mã barcode bên Haravan"

Khi bên Haravan có thay đổi giá, tồn kho, bên Sendo cũng sẽ thay đổi theo

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.