FAQs Kênh bán hàng - 5 Giay Store


Tôi đã đăng trên 5 sản phẩm nhưng khi vào topic không thấy hiện thị 5giay/webtretho store ?

Nguyên nhân có thể bạn chưa kích hoạt store.
Để kích hoạt bạn vào Kênh bán hàng khác => chọn kênh bán hàng (5giay hoặc webtretho) => Cấu hình => Tick Chọn topic => chọn "Tạo mới" =>Lưu để tạo mới store và nhấn vào "kích hoạt" để kích hoạt hoàn toàn miễn phí. hoặc chọn "Thêm vào store đã tạo" nếu bạn đã có store và không muốn cấu hình lại.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.