FAQs HaraRetail - chuyển ca


Hararetail có hỗ trợ quản lý theo ca nhân viên không?

Để quản lý theo ca nhân viên 
Bạn vào Ứng dụng Hararetail => Cấu hình => Chuyển ca và bật tính năng này 


Khi mở chức năng chuyển ca thì trên menu có thêm mục chuyển ca On-off chức năng chuyển ca On-off chức năng theo dõi tiền mặt, khi mở chức năng chuyển ca. Chức năng này giúp theo dõi tiền mặt có trong cửa hàng theo từng ca cụ thể, trách sai xót trong bán hàng.

Làm thế nào để mở tính năng chuyển ca ?

Chọn: Ứng dụng => Hararetail => Cấu hình => Chuyển ca 


Tại đây có nút tắt/mở ca

Cách thiết lập tạo ca và đóng ca ?

Cách thiết lập tạo ca và đóng ca

Tạo ca
Bước 1: Ứng dụng => Hararetail => Chuyển ca => Nhấp vào nút chuyển ca 


Bước 2: Tạo mới ca: Nhập số tiền mặt hiện có khi tạo ca (nếu mở track cash) Nhập Ghi chú


Bước 3: Tạo điều chỉnh lượng tiền mặt trong ca (nếu mở track cash trong cấu hình chuyển ca)

 


Nhập số tiền lấy ra , hoặc thêm vào Lý do.

Đóng ca
Bước 1: Xác nhận số tiền / Ghi chú. Sau đó bấm Xác nhận 


Bước 2: Tạo điều chỉnh cuối