• Trang chủ
  • ->
  • FAQs HaraRetail - Cấu hình địa chỉ

FAQs HaraRetail - Cấu hình địa chỉ


Tôi không thấy mục nào để thêm địa chỉ bán hàng trong Hararetail ?

Bạn vào trang quản trị chọn Cấu hình => Địa chỉ => Thêm chi nhánh

 

Sau khi thêm xong , thì chi nhánh này sẽ tự động đưa về mục Cấu hình => Địa chỉ trong phần Hararetail

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.