• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Giao diện website - Thêm logo favicon

FAQs Giao diện website - Thêm logo favicon


Làm sao để thay favicon ?

Bạn vào trang Quản trị chọn Website => Giao diện => Thiết lập theme => Trang chủ. Ở đây tùy vào theme sẽ có mục favicon ở vị trí khác nhau. Bạn click vào favicon để thay đổi

Tải hình ảnh logo và banner lên web nhưng nó không đều, làm sao biết được kích thước logo, banner chuẩn ?

Thường trong phần Thiết lập theme của các theme sẽ có sẳn kích thước đề nghị, bạn cần tải lên hình ảnh đúng kích thước như vậy lên thì web mới đều và đẹp.

Nếu bạn đã tải đúng kích thước như trên mà vẫn chưa được, bạn vào Theme demo hoặc Theme của bạn (lúc chưa thay hình, đang là hình demo) trên kho giao diện https://themes.haravan.com/ có hình ảnh chuẩn sau đó Bạn click chuột phải vào ảnh chọn Kiểm tra phần tử bạn sẽ thấy kích thước ảnh hiện ở phía trên ảnh hoặc F12 ngay trên logo hoặc banner, bạn sẽ thấy được kích thước của hình ảnh đó.

Hình minh họa

Tôi muốn thay đổi logo cho website thì vào đâu ?

Bạn vào trang quản trị chọn Website => Giao diện => Thiết lập theme => Trang chủ và click vào mục logo để thay đổi (Có theme bạn cần vào header hoặc đầu trang thay vì Trang chủ.)

Làm thế nào thay thế logo dạng chữ bằng ảnh logo ?

Nếu theme có hỗ trợ thì bạn vào mục Website => Giao diện => Thiết lập theme => trang chủ và tìm mục logo để tải hình lên

Nếu không thì bạn phải tùy chỉnh trong code, vào mục Website => Giao diện => Hiệu chỉnh theme

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.