• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Giao diện website - Mật khẩu bảo vệ cửa hàng

FAQs Giao diện website - Mật khẩu bảo vệ cửa hàng


Tại sao khi vào website lại có dòng thông báo “Vui lòng trở lại sau” ?

Website trong 15 ngày dùng thử Haravan sẽ bật tính năng nhập pass, mục đích : Khi tạo mới website sẽ có các link sản phẩm mẫu, việc này sẽ tạo ra các link rác trên Google không tốt cho SEO web sau này.

Bạn chỉ cần nhập pass Haravan để xem web, và khi hoàn thiện website muốn sử dụng chỉ cần thanh toán gói dịch vụ Haravan sẽ tự động bỏ pass.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.