FAQs Giao diện >> Menu


Menu của mình tự nhiên biến mất không nhìn thấy nữa

Website nếu trước đây xài bình thường, hiện tại bạn nhìn thấy menu thu lại

Nguyên nhân có thể bạn đã thêm vào quá nhiều menu để tránh trường hợp dẫn đến menu bị rớt hàng , menu sẽ co lại để đảm bảo hiển thị
Để khắc phục bạn nên xóa bớt menu chỉ để lại những mục quan trọng lên menu.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.