• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Giao diện >> Blog - Quản lý bình luận

FAQs Giao diện >> Blog - Quản lý bình luận


Tôi muốn dưới mỗi 1 bài viết tin tức có phần comment bình luận ?

Thêm và quản lý comments bằng facebook

Để thêm và quản lý bình luận bằng facebook, thực hiện hai bước sau:

- Tạo app facebook để quản lý bình luận

- Thêm khung  bình luận vào web

Bước 1: Tạo app facebook và tích hợp app vào web để quản lý bình luận

- Truy cập https://developers.facebook.com/apps

- Click vào nút: Add a New App

- Click vào website

- Click vào Skip and Create App ID

- Nhập Display Name, Namespace (ko chứa ký tự đặc biệt, không có dấu cách, không chứa số và chưa được ai đăng ký, nếu không được thì di chuột vào hình tam giác đỏ bên phải ô nhập để xem lỗi cụ thể), chọn Yes, chọn app nếu đã có tạo các app trước đó.

- Chọn hình liên quan tới câu hỏi => click Submit

- Click Setting , nhập link website, click xóa Facebook canvas đi, và copy App ID lại => click Save Changes

- Sau khi tạo app trên facebook thành công. Bạn vào trang quản trị website, nhấp vào

Website => giao diện => hiệu chỉnh theme, tìm file theme.liquid

- Thêm dòng sau vào trước dòng </head>

<meta property="fb:app_id" content="1117687204920290"/>

(thay 1117687204920290 bằng App ID của bạn mà mình đã copy khi tạo app ở trên)

-Click Lưu


Bước 2: Thêm khung bình luận bằng facebook vào web

- Truy cập vào đia chỉ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments

- Nhập link web => click Get Code

- Chọn App đã tạo, copy code để dán vào website

- Copy code này, bạn vào website => giao diện => hiệu chỉnh theme => tìm file theme.liquid

- Tìm dòng <body> , và dán code vào sau dòng <body> này => Lưu

- Sau khi hoàn thành bước trên, thực hiện dán code vào vị trí cần hiển thị comments facebook trên website

+ Nếu bạn muốn hiển thị comments facebook trong trang chi tiết sản phẩm  thì mình vào website => giao diện => hiệu chỉnh theme, tìm file product.liquid, chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<div class="fb-comments" data-href="{{shop.url | append: product.url}}" data-numposts="5" data-colorscheme="light" data-width="500"></div>


=> Kết quả :


+ Nếu bạn muốn hiển thị comments facebook trong trang chi tiết bài viết  thì mình vào website => giao diện => hiệu chỉnh theme tìm file blog.liquid, chèn đoạn code sau vào nơi cần hiển thị

<div class="fb-comments" data-href="{{shop.url | append: article.url}}" data-numposts="5" data-colorscheme="light" data-width="500"></div>

=> Kết quả :


Để xem và quản lý bình luận

Để xem và quản lý bình luận bạn vào link sau:

https://developers.facebook.com/tools/comments

(Note: khi hoàn thành các bước xong, phải đợi facebook cập nhập , nhanh thì khoảng 30 phút , chậm là khoảng 24h mới vào quản lý bình luận được)

LƯU Ý THÊM

- Đối với các theme khi cài đặt đã có sẵn khung comments facebook trước thì bạn chỉ cần thực hiện

+ Tạo và tích hợp app ở bước 1

+ Chỉ thêm code ở bước 2 ở file theme.liquid

+ Vào website => giao diện => hiệu chỉnh theme => tìm file product.liquid article.liquid, xóa hai đoạn code ở hình sau (nếu tìm có code này) => Lưu


Sau đó đợi thợi gian để facebook cập nhập và vào https://developers.facebook.com/tools/comments để tiến hành quản lý bình luận

Bỏ 1 số bình luận trên website làm thế nào ?

Bỏ chức năng bình luận bài viết.


  • Từ trang màn hình quản lý website, đi đến trang blog
  • Chọn quản lý Danh mục blog


Chọn danh mục blog bạn muốn bỏ chức năng bình luận

Cuộn xuống phần Bình luận, lựa chọn trong các thiết lập:

  • Tắt chức năng bình luận: trên website sẽ không có khung bình luận của Khách hàng nữa
  • Cho phép bình luận không cần duyệt: khi người mua bình luận trên bài viết của cửa hàng, bình luận sẽ lập tức hiển thị mà không cần duyệt,
  • Cho phép bình luận nhưng phải duyệt trước khi hiển thị: khi người mua bình luận trên bài viết của cửa hàng, bình luận sẽ không hiển thị ngay. Chủ shop sẽ tiến hành duyệt để quyết định bình luận đó có hiển thị trên trang hay không.  • Nhấn Cập nhật để hoàn tấtTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.