FAQs Đơn hàng - Xuất đơn hàng


Tôi muốn biết ngày hôm nay có những khách nào đặt hàng và xuất danh sách đơn hàng đó ra thì làm sao ?

Trong trang quản trị bạn chọn Đơn hàng, ở đó bạn sẽ thấy Điều kiện lọc, bạn nhấp vào đó và chọn Thời điểm đặt hàngTrong ngày hôm nay.