FAQs Đơn hàng - Xuất đơn hàng


Tôi muốn biết ngày hôm nay có những khách nào đặt hàng và xuất danh sách đơn hàng đó ra thì làm sao ?

Trong trang quản trị bạn chọn Đơn hàng, ở đó bạn sẽ thấy Điều kiện lọc, bạn nhấp vào đó và chọn Thời điểm đặt hàngTrong ngày hôm nay.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.