• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Cấu hình chung - Title, Description

FAQs Cấu hình chung - Title, Description


Tôi muốn sửa địa chỉ và thông tin shop thì vào đâu ?

Bạn vào trang quản trị website chọn Cấu hình => Cấu hình chung. Bạn nhìn giao diện bên phải sẽ thấy Thông tin chung cửa hàng, Bạn chỉnh sửa thông tin cửa hàng ở phần Địa chỉ cửa hàng.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.