• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Thông báo - Edit email noffication

FAQs Thông báo - Edit email noffication


Có gửi mail thông báo đăng kí tài khoản cho khách hàng ?

Khi khách hàng đăng ký tài khoản mới trên shop thì sẽ không có email thông báo đăng ký thành công gửi đến cho khách, mà mặc định hệ thống sẽ tự động kích hoạt

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.