• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Cấu hình chung - Định dạng tiền tệ

FAQs Cấu hình chung - Định dạng tiền tệ


Đổi đơn vị giá sản phẩm từ VND sang USD thì vào đâu ?

Bạn vào trang quản lý website Haravan bạn chọn Cấu hình => Cấu hình chung.

Ở mục Tiêu chuẩn & Định dạng bạn click vào Thay đổi định dạng và thay đổi đơn vị tiền tệ thành USD => lưu


 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.