FAQs Báo cáo - Xuất report


Tôi muốn xuất file báo cáo có được không ?

Haravan hỗ trợ bạn xuất file báo cáo bằng excel. Bạn vào Báo cáo , chọn dữ liệu bạn muốn báo cáo và nhấp Xuất file như hình dướiTIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.