FAQs Báo cáo - Vận chuyển


Tôi muốn thống kê số đơn hàng đã được vận chuyển ?

Haravan hỗ trợ menu Vận chuyển riêng ở trang quản trị để thống kê chi tiết số lượng đơn hàng đã thực hiện thao tác giao hàng.
Bạn vào trang quản trị, click vào
Vận chuyển => Tổng quan TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.