FAQs Báo cáo - Sản phẩm


Tôi muốn thống kê sản phẩm bán chạy nhất  ?

Để thống kê sản phẩm bán chạy nhất bạn vào Báo cáo , xem phần Sản phẩm Ở đây bạn có thể thống kê Theo tên sản phẩm, SKU, Nguồn giới thiệu, Nhà sản xuất, loại sản phẩm. Ngoài ra bạn có thể xem thêm các thuộc tính khác trong phần thuộc tính

Bước 1 : 


Bước 2: Tại phẩn số lượng bạn nhấp vào chữ
Số lượng để hệ thống sắp xếp số lượng sản phẩm, sản phẩm nào có số lượng nhiều nhất là sản phẩm bán chạy nhất


Tôi muốn thống kê nhóm mặt hàng bán chạy nhất  ?

Haravan không hỗ trợ báo cáo theo nhóm sản phẩm, chỉ hỗ trợ báo cáo theo loại sản phẩm, nhà sản xuất vì thế nếu bạn muốn báo cáo nhóm thì nên quản lý sản phẩm theo loại.
Ví dụ : Sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm
dưỡng da, thì nên tạo loại sản phẩm cùng tên dưỡng da

Bước 1 : 


Bước 2 : 


TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.