• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Báo cáo - Nhân viên bán hàng

FAQs Báo cáo - Nhân viên bán hàng


Hệ thống có hỗ trợ báo cáo theo từng nhân viên không ?

Haravan hỗ trợ bạn báo cáo doanh số theo nhân viên bán hàng, kênh bán hàng (web, tại cửa hàng,...)
Có 2 kiểu báo cáo theo nhân viên: Bán tại cửa hàng POS và bán tại kênh bán hàng (Harapage, Zalo,...)
- Để báo cáo nhân viên bán tại cửa hàng POS bạn vào phần Báo cáo => POS - Nhân viên bán hàng


- Để báo cáo nhân theo bán tại kênh bán hàng Harapage bạn vào Báo cáo => Kênh bán hàng Facebook Để báo cáo cho kênh facebook

Nếu muốn báo cáo từng nhân viên cho Tất cả kênh bán hàng, bạn vào Báo cáo => Kênh bán hàng , Ở phần Thuộc tính bạn chọn Nhân viên như hình dưới.
Bạn cũng có thể thêm các thuộc tính khác để xem được chi tiết báo cáo hơn.

Harapage có hỗ trợ báo cáo theo từng nhân viên không ?

Để báo cáo nhân theo bán tại kênh bán hàng Harapage bạn vào Báo cáo => Kênh bán hàng Facebook để báo cáo cho kênh facebook:

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.