FAQs Báo cáo - Kênh bán hàng


Tôi muốn xem báo cáo chi tiết cho cửa hàng thì làm sao ?

Để xem báo cáo chi tiết cho cửa hàng, bạn vào trang quản trị
Bước 1: Click vào
Báo cáo => Click tiếp vào Kênh bán hàng POS : 


Bước 2: Sau đó bạn chọn
thời gian , thuộc tính, và điều kiện lọc phù hợp với yêu cầu của bạn để xem báo cáo chi tiết

Hệ thống có hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh không ?

Haravan có hỗ trợ báo cáo theo từng chi nhánh.
Bước 1: Bạn vào trang quản trị => Báo cáo => click vào một mục bất kì bạn muốn thống kê.
Bước 2: Ở giao diện này -
Thuộc tính bạn check chọn Chi nhánh - ở phần Lọc bạn check Chi nhánh, và chọn tên chi nhánh phù hợp để lọc.

Tôi muốn xem doanh thu đã thanh toán theo kênh bán hàng ?

Để xem doanh thu đã thanh toán theo kênh bán hàng.
Bước 1: Bạn vào trang quản trị => Báo cáo => Thanh toán theo kênh bán hàng

Bước 2: Sau đó bạn chọn thời gian , thuộc tính, và điều kiện lọc phù hợp với yêu cầu của bạn để xem báo cáo chi tiết

Tôi muốn xem báo cáo chi tiết từ harapage ?

Để xem báo cáo từ Harapage, bạn vào mục Báo cáo => Kênh bán hàng Facebook 


Báo cáo sẽ hiển thị: 

Tôi muốn xem số lượng đơn hàng đã hoàn trả từ từng kênh bán hàng có được không ?

Để xem số lượng đơn hàng đã hoàn trả từ từng kênh bán hàng
Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo => Kênh bán hàng xổ mục Thuộc tính chọn Kênh bán hàng


Bước 2: Ở ô Lọc, bạn chọn Kênh bán hàng và chọn Kênh cụ thể 

Tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo từng cửa hàng ?

Để xem báo cáo doanh thu theo từng cửa hàng, bạn vào mục Báo cáo => Kênh bán hàng POS 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.