FAQs Báo cáo - Đơn hàng


Tôi muốn xem thống kê số đơn hàng theo khách hàng ?

Để thống kê đơn hàng theo khách hàng, bạn vào Báo cáo chọn như hình dưới

Bước 1:
 


Bước 2: Bạn có thể nhấp vào phần
Số lượng để lọc khách hàng mua số lượng nhiều nhất hoặc lọc theo Tổng hóa đơn với khách hàng có số tiền thanh toán cao đến thấp 

Tôi muốn xem báo cáo đơn hàng đến từ nguồn nào , vào đâu để xem ?

Bạn vào phần Báo cáo chọn Nguồn giới thiệu


Tôi muốn thống kê đơn hàng theo tháng ?

Để thống kê đơn hàng theo tháng, bạn vào trang quản trị, click vào Báo cáo => click tiếp vào doanh số theo tháng ở mục đơn hàng.

Sau đó bạn sẽ thấy thông tin thống kê đơn hàng trong tháng ở bên dưới : 

Tôi muốn thống kê đơn hàng theo vùng , miền, tỉnh thành ?

Để thống kê đơn hàng theo doanh thu vùng, bạn vào trang quản trị, click vào Báo cáo => click tiếp vào doanh số vùng.


Sau đó bạn sẽ thấy thông tin thống kê theo vùng ở bên dưới Hình : 

Tôi muốn biết số đơn hàng đã hủy trong tháng, và đó là những đơn hàng nào ?

Bạn vào trang quản trị => Báo cáo => Doanh số theo tháng ở mục đơn hàng

Sau đó bạn thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xóa điều kiện lọc đơn hàng
không hủy đã có sẵn đi
Bước 2: Ở mục Thống kê bên phải, bạn check vào
Đơn hàng hủy
Bước 3: Ở mục Thuộc tính, bạn chọn trạng thái đơn hàng
Bước 4: Ở mục Lọc, bạn chọn trái thái đơn hàng, và chọn tiếp là Hủy 

Tôi muốn xem tổng những đơn hàng đã hoàn trả theo tháng từ tất cả các kênh ?

Để xem tổng những đơn hàng đã hoàn trả theo tháng
Bước 1: Bạn vào mục Báo cáo => Kênh bán hàng 


Bước 2: Ở Kênh bán hàng, bạn nhấp nút Thống kê để xổ các tiêu chí và chọn Số lượng đơn hàng và Đơn hàng huỷ 


Bước 3: Sau đó, bạn xổ ô Thuộc tính và chọn Trạng thái đơn hàng 


Bước 4:
Ở ô Lọc, bạn chọn Trạng thái đơn hàng và Huỷ


Lưu ý: khi tháng đó có đơn hàng Huỷ thì mới Lọc được

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.