• Trang chủ
  • ->
  • FAQs Giao diện >> Blog - Chỉnh sửa bài viết

FAQs Giao diện >> Blog - Chỉnh sửa bài viết


Làm sao chỉnh sửa bài viết mẫu ?

Để chỉnh sửa bài viết mẫu bạn vào Website => Blog => Chọn bài viết mẫu để chỉnh sửa. Thường thì bạn vào và xóa luôn nó, tạo bài viết mới sẽ tốt hơn.

Bạn có thể chỉnh sửa bài viết nếu như bạn cần:

  • Thay đổi nội dung bài viết mặc định được tạo khi mở cửa hàng.
  • Chỉnh sửa nội dung của bài đã đăng
  • Thay đổi tên tác giả, ngày đăng, tag, nội dung tối ưu SEO cũng như các thiết lập về hiển thị.
  • Xóa bài viết đã đăng.

Chỉnh sửa nội dung bài viết:

  1. Từ trang màn hình quản lý website, đi đến trang blog
  2. Chọn bài viết bạn muốn thêm thay đổi nội dung
  3. Tại trang chỉnh sửa bài viết, thay đổi các nội dung muốn chỉnh sửa.
  4. Thay đổi tác giả

Nhấn cập nhật  để hoàn tất.

Tôi muốn chèn link vào bài viết làm sao ?

Kích thước khung ảnh tin tức sẽ tùy thuộc vào giao diện website của bạn. Trên trình duyệt cả chrome và firefox, bạn có thể nhấn F12 và click để kiểm tra kích thước của khung ảnh hoặc để chuột vào khung ảnh và click chuột phải để kiểm tra phần tử bằng firebug.

Vui lòng tham khảo hình ảnh minh họa

Bước 1: Tại trang quản trị website => Blog => Vào bài viết bạn muốn chèn link

Bước 2: Bạn chỉ cần vào viết bài, bôi đậm từ cần chèn link và xem biểu tượng insert link.

Bước 3: Chèn link vào. Sau đó nhấp OK

Bước 4: Nhấp CẬP NHẬT bài viết để lưu lại

Làm sao để thêm người quản lý viết bài ?

Để thêm 1 người quản lý viết bài bạn cần cấp quyền quản trị website cho người đó. Bạn tham khảo "Làm thế nào để cấp quyền quản lý website cửa hàng cho người khác? " tại Đây 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.