• Trang chủ
  • ->
  • Khi đang dùng một gói dịch vụ muốn chuyển sang gói khác thì có được không

Khi đang dùng một gói dịch vụ muốn chuyển sang gói khác thì có được không

Khi đang dùng một gói dịch vụ, bạn có thể chuyển sáng gói dịch vụ khác bằng cách vào mục Cấu hình -> Tài khoản và chọn Thay đổi gói dịch vụ. Haravan sẽ tự động qui đổi giá trị còn lại thành ngày sử dụng của gói dịch vụ mới cho bạn.