• Trang chủ
  • ->
  • Khi đang dùng một gói dịch vụ muốn chuyển sang gói khác thì có được không

Khi đang dùng một gói dịch vụ muốn chuyển sang gói khác thì có được không

Khi đang dùng một gói dịch vụ, bạn có thể chuyển sáng gói dịch vụ khác bằng cách vào mục Cấu hình -> Tài khoản và chọn Thay đổi gói dịch vụ. Haravan sẽ tự động qui đổi giá trị còn lại thành ngày sử dụng của gói dịch vụ mới cho bạn.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.