• Trang chủ
  • ->
  • Tôi có website cũ có dữ liệu nhiều có cách nào để đưa vào web Haravan không ? (dùng crawl data)

Tôi có website cũ có dữ liệu nhiều có cách nào để đưa vào web Haravan không ? (dùng crawl data)

Bạn có thể xuất dữ liệu từ website cũ dưới dạng file excel sau đó cập nhật lại trên website Haravan của bạn. Ngoài ra Haravan cũng cung cấp dịch vự giúp chuyển dữ liệu tự động.

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.