• Trang chủ
  • ->
  • Tôi có website cũ có dữ liệu nhiều có cách nào để đưa vào web Haravan không ? (dùng crawl data)

Tôi có website cũ có dữ liệu nhiều có cách nào để đưa vào web Haravan không ? (dùng crawl data)

Bạn có thể xuất dữ liệu từ website cũ dưới dạng file excel sau đó cập nhật lại trên website Haravan của bạn. Ngoài ra Haravan cũng cung cấp dịch vự giúp chuyển dữ liệu tự động.