• Trang chủ
  • ->
  • Mình thanh toán dịch vụ bên bạn bằng cách nào? Đóng theo tháng hay theo năm?

Mình thanh toán dịch vụ bên bạn bằng cách nào? Đóng theo tháng hay theo năm?

Haravan có nhiều hình thức thanh toán cho KH lựa chọn như:
- Thanh toán trực tuyến qua SmartLink,
- Thu trực tiếp,
- Chuyển khoản qua ngân hàng.
Haravan khuyến khích Khách hàng chuyển khoản qua smartlink, vì khi bạn chuyển qua smatrlink thì sẽ được kích hoạt ngay lập tức.
Mỗi gói dịch vụ đóng tối thiểu là 12 tháng