Giá dịch vụ thế nào? Giá này đã có thuế chưa? Tôi có phải trả thêm chi phí nào nữa không?

Haravan có 3 khung giá dịch vụ, linh hoạt thích hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Bạn cứ yên tâm rằng, Haravan sẽ tư vấn cho bạn goi dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của bạn.


Bình luận

Hỏi: Giá dịch vụ thế nào? Giá này đã có thuế chưa? Tôi có phải trả thêm chi phí nào nữa không?
Trả lời: Haravan có 3 khung giá dịch vụ, linh hoạt thích hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng khác nhau. Bạn cứ yên tâm rằng, Haravan sẽ tư vấn cho bạn goi dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng của bạn.

Haravan coi lại câu trả lời, chẳng đem lại thông tin có ích cho khách hàng gì cả.

Tôi cần biết giá dịch vụ bên ban

Vui long bao gia dv cua haravan

mình muốn biết giá chính xác

Mình muốn biết giá của dịch vụ