• Trang chủ
  • ->
  • Làm sao để nâng cấp lên lên gói dịch vụ cao hơn của Haravan ?

Làm sao để nâng cấp lên lên gói dịch vụ cao hơn của Haravan ?

Tất cả những gì bạn cần làm là vào phần “Cấu hình”, chọn “Tài khoản” và chọn “Thay đổi gói dịch vụ”.

Nếu bạn nâng cấp gói cước cao hơn, hệ thống sẽ tự động cộng dồn giá trị. Nếu bạn giảm xuống gói thấp hơn, hệ thống sẽ tự động cộng thêm gói giảm xuống vào thời gian sau khi gói cao hơn hết thời hạn.