• Trang chủ
  • ->
  • Thêm mã Pixel Facebook vào website Haravan

Thêm mã Pixel Facebook vào website Haravan

Bạn có thể sử dụng Facebook Pixel cho việc Retarget, optimize và theo dõi lượng truy cập của Chiến dịch quảng cáo. Với Facebook Pixel bạn có thể tạo Custom Audiences, tập trung vào Custom Conversions, và thu thập thêm thông tin tiêu chuẩn với Facebook Pixel's events.

Nếu bạn đã tạo Facebook Pixel, tiếp theo bạn chỉ cần add Facebook Pixel ID vào phần Website => Cấu hình để bắt đầu.
Hướng dẫn lấy Pixel Facebook