"cấu hình". Thực hiện như hướng dẫn ở hìn" /> "cấu hình". Thực hiện như hướng dẫn ở hìn" />
  • Trang chủ
  • ->
  • Hướng dẫn cấu hình chung cho website

Hướng dẫn cấu hình chung cho website

Để chỉnh sửa một số thông tin về cấu hình chung của website.

Anh/Chị vào trang quản trị --> chọn mục "website" --> "cấu hình".

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.