Cấu hình chung

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics (viết tắt là GA) là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và được cung cấp miễn phí hoàn toàn từ Google. Nó giúp bạn theo dõi để thống kê về truy cập của khách hàng, cũng như giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác để...

Tiêu chuẩn và định dạng

Tiêu chuẩn và định dạng

Để thay đổi các thông tin về múi giờ, định dạng hiện thị ngày tháng của hệ thống, cũng như định dạng tiền tệ xuất hiện trên web, định dạng mã đơn hàng... bạn vào phần Tiêu chuẩn & định dạng.Múi giờ: bạn chọn múi giờ cho hệ thống shop...

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.