Cấu hình chung

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics (viết tắt là GA) là một công cụ vô cùng mạnh mẽ và được cung cấp miễn phí hoàn toàn từ Google. Nó giúp bạn theo dõi để thống kê về truy cập của khách hàng, cũng như giúp bạn đưa ra các quyết định chính xác để...

Thông tin chung cửa hàng

Thông tin chung cửa hàng

Phần Thông tin chung cửa hàng giúp bạn cài đặt tên shop trong giao diện admin của Haravan cũng như email liên hệ với Haravan và email liên hệ khách thông qua hệ thống thư tự động của Haravan.Tên cửa hàng: Tên hiển thị trong giao diện admin.Tài khoản email:...

Cấu hình chung - Tổng quan

Cấu hình chung - Tổng quan

Khi bạn muốn cài đặt các vấn đề như Tên cửa hàng khi vào giao diện admin, email để Haravan liên hệ với bạn, email bạn liên hệ với khách hàng thông qua hệ thống tự động của Haravan... bạn cần vào Cấu hình chung để thiết lập.Để vào phần...

Địa chỉ cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng

Để cài đặt các thông tin về cửa hàng của bạn như số điện thoại, địa chị... bạn vào phần Địa chỉ cửa hàng.Các thông tin như điện thoại, địa chị bạn điền ở đây sẽ được có thể được dùng để xuất hiện trên hóa đơn hoặc các mẫu...

Tiêu chuẩn và định dạng

Tiêu chuẩn và định dạng

Để thay đổi các thông tin về múi giờ, định dạng hiện thị ngày tháng của hệ thống, cũng như định dạng tiền tệ xuất hiện trên web, định dạng mã đơn hàng... bạn vào phần Tiêu chuẩn & định dạng.Múi giờ: bạn chọn múi giờ cho hệ thống shop...