Cấu hình

Thêm mã Pixel Facebook vào website Haravan

Thêm mã Pixel Facebook vào website Haravan

Bạn có thể sử dụng Facebook Pixel cho việc Retarget, optimize và theo dõi lượng truy cập của Chiến dịch quảng cáo. Với Facebook Pixel bạn có thể tạo Custom Audiences, tập trung vào Custom Conversions, và thu thập thêm thông tin tiêu chuẩn với Facebook Pixel's events.Nếu bạn đã...

Hướng dẫn cấu hình chung cho website

Hướng dẫn cấu hình chung cho website

Để chỉnh sửa một số thông tin về cấu hình chung của website.Anh/Chị vào trang quản trị --> chọn mục "website" --> "cấu hình".Thực hiện như hướng dẫn ở hình dưới.Xem thêm: Hướng dẫn lấy mã google analytic để chèn vào ô "Google Analytics".Facebook pixel là gì?

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.