Blog

Bài viết trong blog để làm gì?

Bài viết trong blog để làm gì?

Ngoài việc đăng bán sản phẩm, với cửa hàng Haravan, bạn cũng có thể đăng tải các bài viết giới thiệu, quảng cáo, tin tức...Hệ thống blog Haravan cũng tương tự như các hệ thống blog khác ,thêm bài viết blog, có quản danh mục blog và quản lý bình...

Hiện hoặc Ẩn đồng thời nhiều bài viết

Hiện hoặc Ẩn đồng thời nhiều bài viết

Bạn có thể chọn ẩn hoặc hiện các bài viết cùng lúc nếu:Bạn cần kiểm soát lại các bài viết đã đăngBạn muốn xóa các bài viết cũSử dụng hộp công cụ xử lý cùng lúc nhiều bài viết sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi xử lý các...