Hướng dẫn cách tạo và in barcode với ứng dụng Barcode Generator

Barcode Generator là ứng dụng giúp cho bạn dễ dàng tạo mã barcode và in barcode cho sản phẩm. Bạn cũng có thể chỉnh sửa việc in barcode với ứng dụng Print Barcode trong ứng dụng được cài đặt. 

Để sử dụng ứng dụng Barcode Generator bạn cần tải và cài đặt ứng dụng từ trang App store của Haravan. Barcode Generator là ứng dụng tính phí, để sử dụng ứng dụng bạn cần thanh toán. Cấu hình Barcode Generator

Việc cấu hình Barcode sẽ giúp bạn tạo ra những mã barcode dành riêng cho mỗi loại sản phẩm khác nhau, giúp cho việc quản lý sản phẩm của bạn sẽ dễ dàng hơn. Bạn  làm theo hướng dẫn để cấu hình mã barcode và tạo barcode cho sản phẩm.
Đầu tiên, bạn nhập Tiếp đầu ngữ, để phân biệt từng loại sản phẩm. 
Ví dụ: Sản phẩm là Áo thun nam hãng  adidas : A1N01 ( Áo thun : A, Nam : N, Nhà sản xuất Adidas: 01 ) 

Kiểu Barcode: 
Có 3 kiểu Barcode : CODE128, EAN13, UPC. Với kiểu CODE 128 ( ở ví dụ trên ) là kiểu mã barcode mới được phát minh và khá tiện lợi với việc nó có thể lưu được mã code gồm Chữ và Số. 
Còn EAN13 và UPC là kiểu Barcode chỉ chưa số, là 2 kiểu thông dụng tại Mỹ. Lưu ý: bạn chỉ nhập được 5 ký tự cho Tiếp đầu ngữ. Và độ dài barcode quy định là 13 ký tự. 
Ví dụ : : Sản phẩm là Áo thun nam hãng  adidas: 2111 ( Áo thun: 21, Nam: 1, Nhà sản xuất Adidas:  1 )
- Độ dài barcode: Mục này chỉ áp dụng đối với kiểu barcode CODE128. Bạn sẽ được tạo độ dài cho mã barcode. 
Tạo barcode cho: Tại đây bạn sẽ chọn  hình thức tạo barcode. Bạn chọn Tất cả sản phẩm, thì hệ thống sẽ tạo barcode cho tất cả sản phẩm kể cả sản phẩm đã có barcode.  Nếu bạn chọn Sản phẩm không có barcode, hệ thống sẽ chỉ tạo barcode cho sản phẩm chưa có nhập barcode. 
Nhóm sản phẩm: Tại đây, bạn sẽ chọn Nhóm sản phẩm để tạo barcode cho những sản phẩm trong nhóm. 
- Bạn nhấm Lưu để hoàn thành cấu hình. 

Tiếp theo, bạn sẽ được thông báo số lượng sản phẩm được tạo barcode. Để hoàn thành, bạn nhấp vào Tạo barcode.


Cấu hình mẫu in barcode

Để in barcode đối với sản phẩm đã được tạo mã barcode phục vụ cho việc dán vào sản phẩm. Bạn sử dụng trong bán sản phẩm tại cửa hàng với hệ thống POS. 

Bạn vào trang quản lý sản phẩm, từ menu trang quản trị cửa hàng >> bạn chọn Sản phẩm. Tiếp theo, bạn chọn sản phẩm vừa tạo Barcode. Trong trang quản lý sản phẩm đó, bạn chọn ứng dụng Haravan Barcode GeneratorBạn sẽ được chuyển qua trang Cấu hình mẫu in. Tại đây, bạn sẽ được cấu hình lại Kiểu Barcode. Và số lượng mã barcode để in. Và nhấp vào biểu tượng IN để bắt đầu in mã barcode.