Cấu hình Webtretho Store

Mỗi Store trong chức năng Webtretho Store có thể được cấu hình giao diện khác nhau nhằm giúp các chủ store tùy thích thay đổi giao diện một cách trực quan. Các phần chính trong giao diện có thể thay đổi như:

1. Menu nhóm sản phẩm hiển thị trong store: người dùng tự chọn các nhóm sản phẩm muốn hiển thị dạng menu trên store
2. Màu sắc chủ đạo: người dùng chọn màu sắc chủ đạo sử dụng cho các đường viền, tiêu đề, nút bấm trong store
3. Banner: hình ảnh banner nên có kích thước tối thiểu 750×278 px (cùng tỉ lệ Facebook cover)
4. Nhóm sản phẩm hiển thị ở trang chủ của store: người dùng tùy chọn từ danh sách các nhóm sản phẩm ra những nhóm nào muốn hiển thị ở trang chủ
5. Tùy chọn hiện nhóm sản phẩm hoặc không ở trang chủ: nếu chỉ muốn hiển thị tất cả sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm, người dùng có thể bỏ chọn Hiển thị
6. Nội dung thêm ở trang chủ của store: nội dung ở trang chủ nhằm mục đích giới thiệu store, thông tin liên hệ. Bằng cách tạo ra Trang nội dung, sau đó chọn trang tương ứng muốn hiển thị.
7. Tùy chọn nội dung giới thiệu / liên hệ … ở trang chủ của store

cau-hinh-store

 

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.