Quản Lý 5giay Store

Quản Lý Store
Screenshot 2014-12-16 20.03

hd6
1. Tên store :


Tên store là Tên đại diện cho một store được khởi tạo, Tên store giúp cho bạn phân loại store khi bạn tạo nhiều store với nhiều nhiều loại sản phẩm.

Cách đổi tên store ?

- Để đổi tên store, bạn vào trang Cấu hình store. ( Nhấp vào nút Cấu hính và làm theo hướng dẫn tại đây )

2. Topic đã kết nối : 

Tương ứng với mỗi store sẽ có một Topic ( chủ đề ) được Tạo mới. Và topic này ở trạng thái được kết nối store.

3. Cấu hình : 

Cấu hình store là trang bạn sẽ thực hiện đổi tên store, thêm nhóm sản phẩm hiển thị lên trang chủ và thay đổi banner. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết Cấu hình store tại đây.

4. Xem :

Khi bạn nhấp nút Xem, bạn sẽ được chuyển sang xem store của bạn trên diễn đàn 5giay.
 

hd7
1. Danh sách topic 


2. Thêm vào Store đã tạo

3. Tạo mới
 

Làm sao tạo 5giay store cho nhiều cho nhiều topic trên 5giay.vn ?
 
 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.