Bắt đầu với 5giay Store

  • Bước 1: Khởi tạo tài khoản quản lý
  • Bước 2: Thêm sản phẩm
  • Bước 3: Cấu hình giao diện
1. Bạn đăng nhập tài khoản trên diễn đàn 5giay.vn.
Lưu ý: bạn phải có topic đang hoạt động trên forum.yeucaudangnhap
2. Trong topic bán hàng của bạn, nhấp vào nút Tạo 5giay store (màu xanh lá cây) để bắt đầu tạo.taos
3. Tiếp theo, bạn tạo tài khoản quản lý store. Hệ thống tự động sử dụng email của bạn đã sử dụng ở diễn đàn. Nếu bạn muốn sử dụng email mới, bạn có thể đổi lại email khác. Bạn nhập thông tin như trong hình :


    • Email : Email để đăng nhập. Bạn nên sử dụng email bạn dùng thường xuyên, vì đơn hàng hay thông báo từ Haravan sẽ báo về cho bạn qua email này.
    • Mật khẩu : Mật khẩu để đăng nhập.

         ( Lưu ý : Mật khẩu có trên 6 ký tự, không sử dụng ký tự đặc biệt ( ~!@#$%^&*.,:”/`=-+?<> ) và khoảng trổng.)

Sau đó nhấp nút Tiếp tụcScreenshot 2015-01-16 16.44.08 
4. Sau khi nhấp ” Tiếp tục “, hệ thống đã tạo cho bạn một tài khoản quản lý – Đồng thời tạo cho bạn một website bán hàng chuyên nghiệp. Trang quản lý này dùng co việc quản lý website. Store vừa tạo, bạn sẽ quản lý tại mục 5giay store trên thanh menu như trong hình. Screenshot 2015-01-18 15.54.04
5. Trong mục quản lý 5giay store, bạn sẽ gặp màn hình chào mừng ( welcome ) của hệ thống. Để bắt đầu với việc quản lý store hệ thống yêu cầu bạn thực hiện các bước hướng dẫn. Làm theo hướng dẫn, store của bạn sẽ có 5 sản phẩm và topic ( bài viết hoặc tiêu đề ) của bạn sẽ được tạo store.Tiếp theo, bạn sẽ vào màn hình quản lý store.

Screenshot 2015-01-18 16.19.46
Vậy là bạn đã có store với 5 sản phẩm vừa tạo, bạn có thể quay về topic vừa tạo store bằng cách nhấp vào nút  Xem như trong hình.

Screenshot 2015-01-19 12.11.40

Để vào trang quản lý sản phẩm, bạn vào mục Sản phẩm trên thanh menu như hướng dẫn trong hình.


Screenshot 2015-01-19 16.36.25
Trong trang quản lý bây giờ đã có 5 sản phẩm, bạn vừa tạo. Bây giờ, bạn tiếp tục Đăng sản phẩm bằng cách nhấp vào Tạo mới sản phẩm như trong hình. Screenshot 2015-01-19 16.44.58
Đây là màn hình bạn tạo sản phẩm, bạn nhập thông tin sản phẩm theo 7 bước hướng dẫn bên dưới.

1. Tên sản phẩm
2. Giá bán
3. Giá bán gốc ( dùng cho sản phẩm giảm giá )
4. Chọn hình ảnh sản phẩm
5. Chọn nhóm sản phẩm bạn muốn thêm sản phẩm vào.
6. Mô tả về sản phẩm
7. Bấm Lưu để hoàn thành

backend - UXPin Preview (3)

Ngoài ra, việc Tạo sản phẩm mới còn nhiều mục khác, bạn có thể tham khảo thêm tại Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

Bạn sẽ có kết quả như sau : 

Screenshot 2015-01-19 18.09.00

 Giờ thì bạn đã có Sản phẩm để đăng bán. Việc còn lại thì đưa nó lên store, bạn sang bước 3!

Bây giờ bạn quay lại màn hình Quản lý Store. Trên thanh menu bên trái, bạn vào 5giay store -> Cấu hình


Screenshot 2014-12-16 20.09.08

Bạn thấy ở đây là màn hình cấu hình store. Bạn đừng vội thắc mắc những gì đang có trước mặt bạn, tiếp tục làm theo hướng dẫn. Bạn sẽ có được một cửa hàng trên diễn đàn để bán hàng tốt hơn.

Ở trang cấu hình store ( cửa hàng ), bạn bấm Lưu.

Default-8-Copy-Copy-Quản-lý-Store-14392834

Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã có được một store trên diễn đàn 5giay để bắt đầu bán hàng.

Tương tự, với bước 2 bạn tạo thêm được nhiều sản phẩm hơn cho store của mình. Bạn sẽ có store trên 5giay như hình bên dưới.

Trong diễn đàn 5giay, trên topic sẽ có nút Xem Store. Nhấp chuột vào sẽ xuất hiện 5giay store.

hình 1 hình 2

Phần tiếp theo :  Bán hàng chuyên nghiệp với một Store ( cửa hàng ) hoàn chỉnh. 

 

TIN DÙNG BỞI HƠN 15.000 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.